Antrental.eu SK
potrubárske dni v prahe

Aké nástroje používajú zvárači pri zváraní ochranným oblúkom?

Aby sa pri zváraní dosiahlo pevné a odolné spojenie, je dôležité zabezpečiť, aby zvárané rúry boli inertné. Pred začatím zvárania je preto potrebné sa uistiť, aby okolitý kyslík okolo oblasti zvárania bol odstránený a nahradený ochranným plynom. Týmto spôsobom je možné predísť zmene farby alebo nerovnováhe v zložení kovu po zváraní a zároveň zabezpečiť kvalitu zvaru a najmä koreňa.

axxair

Použitie ochranných plynov sa v mnohých aspektoch líši v závislosti od aplikácie. Pri zváraní s otvorenou hlavou (ako sa používa na automatické alebo manuálne zváranie) je ochranný plyn široko distribuovaný cez dýzu a difúzor. Difúzor je umiestnený v horáku pod keramickou tryskou a je prepichnutý množstvom malých otvorov. Ak uvažujete o obstaraní ručného horáka TIG, spoločnosť AXXAIR vám dôrazne odporúča, aby ste sa pri výbere difúzora nepozerali na cenu, pretože je to nástroj zodpovedný za rovnomerné rozloženie ochranného plynu.

Ďalším veľmi zaujímavým nástrojom pre manuálne alebo automatizované zváranie s otvorenou hlavou je koncový horák, ktorý je možné použiť aj na spätný plyn. Je to veľmi jednoduchý spôsob práce a ochranný plyn smeruje priamo na časť, ktorá sa má zvárať. Ak je táto možnosť zvolená pre ručné zváranie, manéver sa musí vykonávať veľmi opatrne a množstvo plynu, ktoré sa má použiť, musí byť dostatočne veľké, aby sa dosiahol uspokojivý výsledok.

A čo uzavreté hlavy?

Vezmime si napríklad zvar, ktorý sa robí s uzavretou hlavou pre orbitálne zváranie: V tomto prípade je uzavretá komora zváracej hlavy naplnená ochranným plynom, čím sa vytlačí atmosférický vzduch vrátane kyslíka. Zvar je potom možné vykonať bez problémov, pokiaľ je dodržaný čas predplynovania. Čas predplynu pre uzavretú komoru je vypočítaný automaticky orbitálnym napájaním. Čas preplachovania rúrky sa môže meniť v závislosti od veľkosti rúrky, ktorá sa má zvárať, a dĺžky inertnej zóny.

Pri rúrach, ktoré môžu byť dlhé niekoľko kilometrov, má zmysel pokúsiť sa obmedziť inertizačnú zónu, aby sa vytvorila tieniaca komora, a použiť silikónové príruby alebo príslušenstvo vo forme balónika, umiestneného po 10 cm na každej strane zvaru. , ktorý utesní tieniacu komoru. Po dokončení zvárania je možné tieto balóniky veľmi jednoducho odstrániť posunutím pomocou špeciálneho kábla, vyrobeného práve na tento účel.

Akým možným nástrahám sa treba vyhnúť?

  • 1. V prvom rade: plyn

Pri zváraní TIG je otvorenie plynovej fľaše počas procesu zvárania kľúčové a nesmieme naň za každú cenu zabudnúť – to má každý zvárač neustále vzadu v hlave. Ak sa fľaša neotvorí, trubica sa počas plnenia spáli kvôli nedostatku ochranného plynu. Súčasne dôjde aj k spáleniu volfrámovej elektródy, ktorá je sama o sebe veľmi citlivá na inertnú atmosféru.

  • 2. Prievan a prúdenie vzduchu

Treba sa vyhnúť aj prievanu. Keď sa zváracie operácie vykonávajú vonku, môže sa náhodne vyskytnúť prienik kyslíka. Preto sa odporúča vytvoriť chránené prostredie pre lepšiu kontrolu zvárania.

  • 3. Prietok plynu a tlak vo vnútri trubice

Počas celého procesu zvárania musí byť vo vnútri zváraných dielov udržiavaný stabilný prúd plynu a obrobok musí byť udržiavaný pod kontrolou, aby sa zabránilo nárastu tlaku. Ak v dôsledku pretečenia plynu a príliš malého množstva výfukových plynov vznikne rozdiel v tlaku medzi vnútornou a vonkajšou stranou obrobku, bude to mať okamžitý vplyv na vzhľad zvaru.

Ak je tlak vo vnútri obrobku príliš vysoký, zvarový šev sa vytlačí smerom von a výsledok bude vyzerať duto. Ak je tlak na vnútornej strane rovnaký ako na vonkajšej strane, výsledok nebude ovplyvnený týmto parametrom.

V niektorých oblastiach sú rozdiely v tlaku dobrovoľné a kalibrované, aby sa zmenil vzhľad zvaru. Buďte však opatrní pri kontrole týchto variácií, aby ste zabezpečili opakovateľný výsledok.

  • 4. Hustota plynu

Hustota plynu je dôležitým faktorom, ktorý treba brať do úvahy. Argón je ťažší ako vzduch. Pri plnení nádrže musí byť vstupný otvor plynu umiestnený v spodnej časti nádrže a výstupný otvor v hornej časti. Pri plnení potrubia dusíkom – čo je celkom bežné – by mal byť vstupný otvor umiestnený hore a výstupný otvor dole, pretože dusík je ľahší ako vzduch. Týmto spôsobom sa všetok kyslík vytlačí smerom ku dnu.

  • 5. Bezpečnosť v stiesnených priestoroch

Na druhej strane je potrebné presne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Zvárač pracujúci vo vnútri nádrže riskuje vážne alebo dokonca smrteľné nehody. Ochranné plyny sú bez zápachu a zvárač si často neuvedomuje, aký vplyv môžu mať na telo. Akonáhle sa začnete cítiť unavení a pociťujete nutkanie napríklad zívať, o niekoľko okamihov neskôr sa môžu objaviť závraty a tým aj nepohodlie. Čoskoro po prvých pocitoch nepohodlia je človek v respiračnej nedostatočnosti a riskuje vážne následky. Ak je mozog zbavený kyslíka, môže to viesť v najhoršom prípade až k smrti. To všetko sa deje v priebehu niekoľkých minút a vysvetľuje, prečo pri práci v nádrži treba v plnej miere dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Aj kvôli tomuto nebezpečenstvu musí zvárač pracovať vo dvojici s osobou umiestnenou na vonkajšej strane nádrže. To platí pre všetky stiesnené priestory. Analýza nebezpečenstva týchto priestorov sa musí vopred vykonať čo najpresnejšie a najstarostlivejšie.

  • 6. Výber správneho plynu a prvkov, ktoré sa majú zvárať

Ďalším dôležitým aspektom je dobrá kvalita tienenia. Mali by ste zvoliť čo najčistejší plyn podľa požadovaného výsledku zvárania. Ak sa napríklad požaduje zafarbenie v rámci prísnej tolerancie, mal by sa zvoliť najčistejší možný plyn. Ale aj to môže predstavovať úskalie, ak vezmete do úvahy celú dráhu, ktorou plyn prejde. Ak plyn prechádza poréznym, starým alebo znečisteným potrubím, výsledok zvárania bude horšej kvality. Z tohto dôvodu by sa pred flexibilnými rúrkami mali zvoliť tuhé rúry. Mnoho zváračov uprednostňuje použitie flexibilných rúrok, pretože sú lepšie ovládateľné, ale táto flexibilná hadica, ktorá bude vystavená tlaku alebo vákuu, spôsobí „špongiový“ efekt zachytením plynu. Pri ďalšom natlakovaní sa tento plyn opäť uvoľní. Keď sa to stane, človek môže neustále bojovať s nečistotami v plyne.

Samozrejme, tento druh problému sa vyskytuje prevažne v aplikáciách vyžadujúcich vysokokvalitné zvary. V iných prípadoch môže byť flexibilné potrubie úplne vhodné. To isté platí pre všetky armatúry: na potrubiach, o ktorých sa predpokladá, že prepravujú čisté plyny, nikdy nenájdete gumové tesnenia.

  • 7. Tienenie – balóny alebo príruby?

Ďalší aspekt, ktorý netreba zanedbávať pri tienení rúrok: Balóny sú krehkejšie ako silikónové príruby. Ak je balónik prepichnutý alebo ak je umiestnený príliš blízko zvaru a prehrieva sa, bude potrebné ho vymeniť. Na druhej strane, ak je pre určité aplikácie možné tieniť rúrky prírubou v tvare "U", táto je oveľa robustnejšia a dá sa použiť neobmedzene. Treba však podotknúť, že jeho realizácia je náročnejšia a zriaďovanie pomerne zdĺhavé. Ďalším riešením sú vo vode rozpustné lepiace pásky: Plastová membrána používaná na upchatie potrubia a ohraničenie tieniacej zóny. Po dokončení zvárania budete musieť jednoducho naplniť potrubie vodou a zátka sa rozpustí.

Ak sa zaujímate o orbitálne zváranie, kontaktujte nás na tel. čísle: 02/60103721 alebo píšte na: ant@ant.sk.

TAG doplnky na zváranie

ant s.r.o. autorizovaný distribútor

Sme autorizovaný distribútor pre výrobky AXXAIR v Slovenskej republike. Kontaktujte nás pre predvedenie centrátorov, úkosovačiek, alebo orbitálnej technológií. Zabezpečíme pre Vás technické poradenstvo pri výbere správnych parametrov pre vaše potreby.

katalóg požičovne náradia
E-mail Facebook Instagram Linked In